Hóa chất xây dựng Mega một dòng sản phẩm mới được phát triển và sản xuất bởi SWC Brother Co.Ltd nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại Thái Lan và quốc tế hơn 10 năm qua. Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao và phát triển các dòng sản phẩm của chúng tôi như : phụ gia bê tông, phụ gia cho vữa hồ, hệ thống hóa chất chống thấm .... có thể được tìm thấy tại nhiều công trình xây dựng tại Châu Á. Xin tham khảo website của chúng tôi để biết thêm các chi tiết về đặc tính kỹ thuật của các loại sản phẩm .

Copyright (c) 2004 SWC Brother Company Limited. All right reserved
MyFreeCounter.net - Free Counters Mega MegaBlock & MegaProof MegaBlock & MegaProof MegaProof MegaProof MegaBond & MegaPlus MegaPlast MegaBond MegaMond