Phụ gia bê tông : Siêu hóa dẻo

Megaplus G

MEGAPLUS G là hóa chất khử nước hàng đầu được chế tạo nhằm kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết bê tông. Các loại chất làm nền thông thường chỉ cho phép kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết bê tông trong khoảng thời gian từ 24 đến 45 phút trước khi bê tông bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên MEGAPLUS G cho phép kéo dài thời gian đổ lên gấp hai hay hơn nữa. MEGAPLUS G là hỗn hợp hóa chất đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về hóa chất dùng cho bê tông ." ASTM C494 loại F và loại G ".

Nhắp phải vào hình này sau đó chọn Save Target As rồi mở file vừa lưu để xem .

Megaplus GA

MEGAPLUS GA là hỗn hợp làm giảm đi lượng nước trộn để tạo bê tông nhưng lại làm tăng độ cứng và nhanh khô bê tông . MEGAPLUS GA không chứa phụ gia chcloride. MEGAPLUS GA được điều chế tương thích với các đặc tính hóa học của bê tông ASTM C494 loại F .

Nhắp phải vào hình này sau đó chọn Save Target As rồi mở file vừa lưu để xem .

Megaplus GF

MEGAPLUS GF là hóa chất khử nước hàng đầu được chế tạo nhằm kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết bê tông. Các loại chất làm nền thông thường chỉ cho phép kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết bê tông trong khoảng thời gian từ 24 đến 45 phút trước khi bê tông bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên MEGAPLUS GF cho phép kéo dài thời gian đổ lên gấp hai hay hơn nữa. MEGAPLUS GF là hỗn hợp hóa chất đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về hóa chất dùng cho bê tông ." ASTM C494 loại F và loại G ".

Megaplus F

MEGAPLUS F là tác nhân làm giảm nước và làm dẻo cao. Là loại dung dịch mà được sản xuất chế tạo nhằm sử dụng ngay. MEGAPLUS F không có chứa chloride và có khả năng kết nối xi măng tuyệt vời, vượt xa khả năng của các tác nhân làm khô thông thường, MEGAPLUS F là hỗn hợp hóa chất nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về hóa chất dùng cho bê tông ASTM C494 loại F, BS 5075: Phần 3 : 1985 .

Nhắp phải vào hình này sau đó chọn Save Target As rồi mở file vừa lưu để xem .

Megaplus FF

MEGAPLUS FF là tác nhân làm giảm nước và làm dẻo cao. Là loại dung dịch mà được sản xuất chế tạo nhằm sử dụng ngay. MEGAPLUS F không có chứa chloride và có khả năng kết nối xi măng tuyệt vời, vượt xa khả năng của các tác nhân làm khô thông thường, MEGAPLUS FF là hỗn hợp hóa chất nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về hóa chất dùng cho bê tông ASTM C494 loại A và F.

 

Copyright (c) 2004 SWC Brother Company Limited. All right reserved