Phụ gia cho vữa hồ

Megaplast N

MEGAPLAST N là chất mềm và thông khí dạng lõng đã được pha chế sẵn, nó làm tăng sự kết dính và khả dụng của bêtông, hồ cát và vữa trát. MEGAPLAST N làm giảm sự căng bề mặt, do đó cho phép nước trộn có tác dụng hơn và trở nên hiệu quả hơn đối với xi măng và cát. Kết quả là làm cho hỗn hợp xi măng dễ dùng hơn, giữ nước tốt hơn và làm chậm quá trình khô cứng xi măng, giúp tránh rạn nức. Đặc tính kết dính của hỗn hợp là làm tăng mật độ bao phủ của xi măng, phù hợp cho tường và trần nhà, dễ trát, tiết kiệm thời gian và kinh tế hơn .

Nhắp phải vào hình này sau đó chọn Save Target As rồi mở file vừa lưu để xem .

Megaplast MX100

MEGAPLAST MX100 là chất mềm và thông khí dạng lõng đã được pha chế sẵn, nó làm tăng sự kết dính và khả dụng của bêtông, hồ cát và vữa trát. MEGAPLAST MX100 làm giảm sự căng bề mặt, do đó cho phép nước trộn có tác dụng hơn và trở nên hiệu quả hơn đối với xi măng và cát. Kết quả là làm cho hỗn hợp xi măng dễ dùng hơn, giữ nước tốt hơn và làm chậm quá trình khô cứng xi măng, giúp tránh rạn nức. Đặc tính kết dính của hỗn hợp là làm tăng mật độ bao phủ của xi măng, phù hợp cho tường và trần nhà, dễ trát, tiết kiệm thời gian và kinh tế hơn .

 

Copyright (c) 2004 SWC Brother Company Limited. All right reserved