Hợp chất kết dính và chống thấm

Megabond N

MEGABON N là một loại polyme tổng hợp dạng nhũ tương để thêm vào vữa xi măng cho các công trình yêu cầu kết dính và chống thấm .MEGABOND N là chất nhũ tương chất lượng cao nhằm tăng chất lượng của xi măng như :
- Lớp vữa đắp đá, chống thấm .
- Vữa trát tường, lớp tráng nền .
- Vữa để tu sữ bê tông .
- Lớp vữa chống chày xước .
- Vữa để lát gạch, chà ron.
MEGABOND N được chế theo đặc tính hóa học phù hợp với tiêu chuẩn kết dính ASCMT C 822-91

Nhắp phải vào hình này sau đó chọn Save Target As rồi mở file vừa lưu để xem .

Stonebond

STONEBOND N là một loại polyme tổng hợp dạng nhữ tương để thêm vào vữa xi măng được dùng cho việc gắn kết vật liệu bằng đá như marble, đá granit và gạch men. STONEBOND thực chất tăng cường đặc tính kết dính của bê tông và vữa hồ trong các ứng dụng như : lớp vữa đá, vữa trát, láng nền, vữa sữa chữa bê tông, vữa trám khe ...

 

Copyright (c) 2004 SWC Brother Company Limited. All right reserved